Ochrona danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Kontakt z Komendantem:

drogą papierową na adres: 05-082 Stare Babice ul. Rynek 21
oraz mailowo: straz.gminna@stare-babice.waw.pl.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych). Z Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować wysyłając maila na adres:
straz.gminna@stare-babice.waw.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Straży Gminnej Gminy Stare Babice na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z Ustawą o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2018.0.928 ).

Okres przechowywania Państwa danych osobowych Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych przepisami prawa.

 

Odbiorcy Twoich danych Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

  • a) podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: podmioty obsługujące i utrzymujące naszą sieć informatyczną, podmioty świadczące nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, księgowe.
  • b) inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: organy państwowe i samorządowe.
    W przypadku kontaktu w formie tradycyjnej odbiorcą będzie Poczta Polska. W przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa – link. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.

L. Grabowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:L. Grabowski
Data utworzenia:2018-08-16
Data publikacji:2018-08-16
Osoba sporządzająca dokument:L. Grabowski
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:700